Σπίλοι

Θεραπεία Σπίλων

Πρόκειται για ογκίδια στο δέρμα που αποτελούνται από μελανινοκύτταρα. Οι σπίλοι, ή ελιές όπως συνηθέστερα καλούνται, μπορεί να είναι επίπεδες ή επηρμένες και το σχήμα τους είναι συνήθως στρογγυλό ή σφαιρικό.

Η ύπαρξη σπίλων στο δέρμα απαιτεί μεγάλη προσοχή καθώς υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθούν σε κακοήθη μελανώματα. Γι’ αυτό και χρειάζεται τακτικός έλεγχος των σπίλων μέσα από διαγνωστικές  τεχνικές, όπως η δερματοσκόπηση και η χαρτογράφηση σπίλων.

Πέρα από τις παραπάνω μεθόδους βέβαια, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρατήρηση των σπίλων από τον ίδιο τον ασθενή. Η παρατήρηση αυτή βασίζεται σε έναν απλό οδηγό που ονομάζεται «Αλφαβήτα του μελανώματος» λόγω των αρχικών γραμμάτων ABCDEF. Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός αυτός εξετάζει τα εξής στοιχεία:

Asymmetry: ασυμμετρία σπίλου

Border: αλλαγές στα όρια του σπίλου

Color: αλλαγές στο χρώμα

Diameter: μεταβολές στη διάμετρο

Evolution : εξέλιξη, αύξηση μεγέθους

Family history: οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς

Όπως γίνεται λοιπόν φανερό η παρακολούθηση και ο έλεγχος των σπίλων είναι απαραίτητες διαδικασίες που δεν θα πρέπει να αμελούνται. Η δερματολόγος Ειρήνη Χαραλαμπίδου βρίσκεται στο πλευρό σας, προσφέροντας εξειδικευμένες και ασφαλείς λύσεις που ανταποκρίνονται στην εκάστοτε περίπτωση.